ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (Blood gas) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ Blood gas.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ Blood gas.pdf[ ]308 kB
Download this file (ประกาศประกวดราคาซื้อ Blood gas_000322.pdf)ประกาศประกวดราคาซื้อ Blood gas_000322.pdf[ ]3057 kB
Download this file (ราคากลาง Blood gas.pdf)ราคากลาง Blood gas.pdf[ ]328 kB