นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรแก่ พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก รางวัลสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ" สาขาพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น"คนดีศรีปฐมภูมิ" สาขาพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่ พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.ร้อยเอ็ด

ตามที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ ขอนแก่น ได้คัดเลือกบุคลากร สาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ" เพื่อประกาศเกียรติคุณและขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจ ให้แก่ นางอุไรพรณ์ ทิดจันทึก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ" สาขาพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503