งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ โอมิครอน ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณพี่น้องขาวร้อยเอ็ดและคนไทยทุกคน
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

*** กรุณาเช็คผลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว หลังเวลา 22.00น. ***

 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร ศูนย์อาหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 08:50
 • รพ.ร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชนรับวัคซีน และกระตุ้นเข็ม 3 เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

  รพ.ร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชนรับวัคซีน และกระตุ้นเข็ม 3 เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันโควิด-19...

  วันพุธ, 05 มกราคม 2565 14:12
 • รพ.ร้อยเอ็ด พร้อมรับ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้

  รพ.ร้อยเอ็ด พร้อมรับ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย...

  วันอังคาร, 28 ธันวาคม 2564 08:55
 • ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ จำนวน3 ปี2565 ตำแหน่ง

  ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ จำนวน3 ปี2565 ตำแหน่ง

  วันศุกร์, 17 ธันวาคม 2564 11:05
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

  วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2564 15:24

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Omeprazole 40 mg for injection โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันพุธ, 26 มกราคม 2565 10:41
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายชนิดภายนอก จำนวน 1 เครื่อง

  วันอังคาร, 25 มกราคม 2565 08:55
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Omeprazole 20 mg capsule โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 14:14
 • ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายชนิดภายนอก จำนวน 1 เครื่อง

  วันจันทร์, 10 มกราคม 2565 11:12
 • ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกซักผ้าเปื้อน จำนวน 360,000 กิโลกรัม

  วันจันทร์, 10 มกราคม 2565 10:58

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Dutasteride 0.5 mg + Tamsulosin 0.4 mg tablet...

  วันพุธ, 26 มกราคม 2565 10:56
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Calcipotriol 50 mcg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 26 มกราคม 2565 10:51
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Alteplase 50 mg for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพุธ, 26 มกราคม 2565 10:46
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Sodium Valproate 500 mg CR tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 15:32
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Sevelamer 800 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 15:29

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopromide 623.4 mg /ml solution for injection 50 ml...

  วันพุธ, 26 มกราคม 2565 13:55
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamsulosin HCL 0.4 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันพุธ, 26 มกราคม 2565 13:42
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin Aspart 30 % + Protaminated insulin aspart 70% 100 IU/ml...

  วันพุธ, 26 มกราคม 2565 13:31
 • ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม หมายเลขครุภัณฑ์ 6530-002-0001-19 จำนวน 1...

  วันพุธ, 19 มกราคม 2565 12:00
 • ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเตียงผ่าตัด Mizuho หมายเลขครุภัณฑ์ 6530-001-0027/3

  วันพุธ, 19 มกราคม 2565 11:57

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 10788504/ศพศ. หจก.ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธูรกิจ 24 มกราคม 2565
2 10813589/วัสดุการแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 20 มกราคม 2565
3 10813586/จ้างเหมา/บริการ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 20 มกราคม 2565
4 10813587/จ้างเหมา/บริการ บริษัท คิว แอนด์ อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 20 มกราคม 2565
5 10813588/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด 20 มกราคม 2565
6 10813590/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 20 มกราคม 2565
7 10813667/วัสดุการแพทย์ บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด 20 มกราคม 2565
8 10813668/วัสดุกาแรพทย์ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 20 มกราคม 2565
9 10813669/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด 20 มกราคม 2565
10 10813671/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 20 มกราคม 2565
11 10813664/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด 19 มกราคม 2565
12 10813663/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทย จีแอล จำกัด 19 มกราคม 2565
13 10813662/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด 19 มกราคม 2565
14 10813691/วัสดุแบบพิมพ์ บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จำกัด 19 มกราคม 2565
15 10813689/จ้างเหมา/บริการ บริษัท บิสเน็ตเวิร์คจำกัด 19 มกราคม 2565
16 10813686/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด 19 มกราคม 2565
17 10813665/จ้างเหมา/บริการ บริษัท บีทีเเอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ จำกัด 19 มกราคม 2565
18 10813666/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 19 มกราคม 2565
19 10813661/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด 19 มกราคม 2565
20 10813673/วัสดุการแพทย์ บริษัท เรียลเมด จำกัด 19 มกราคม 2565
21 10813680/วัสดุการแพทย์ บริษัท ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดิไวซ์ จำกัด 19 มกราคม 2565
22 10813660/วัสดุการแพทย์ หจก.สามพี เมดิคอล 19 มกราคม 2565
23 10813658/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 19 มกราคม 2565
24 10813657/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 19 มกราคม 2565
25 10813644/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด 18 มกราคม 2565
26 10813607/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 18 มกราคม 2565
27 10813610/วัสดุการแพทย์ บริษัท โซวิค จำกัด 18 มกราคม 2565
28 10813653/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 18 มกราคม 2565
29 10813654/วัสดุผ้าและเครื่องแต่ ร้าน ไทยเจริญค้าผ้า 18 มกราคม 2565
30 10813655/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 18 มกราคม 2565
แสดงทั้งหมด

VDO

 • ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ Mindray รุ่น SV300 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ Mindray รุ่น SV300 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:57
 • ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ High Flow รุ่น AirVo 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ High Flow รุ่น AirVo 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:56
 • วิธีการใช้งาน เครื่อง High Flow ยี่ห้อ Inspired รุ่น O2flo โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วิธีการใช้งาน เครื่อง High Flow ยี่ห้อ Inspired รุ่น O2flo โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:55
 • REHtv 010964 รพ ร้อยเอ็ด รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19

  REHtv 010964 รพ ร้อยเอ็ด รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:55
 • REHtv มอบรางวัลทองคำแก่ผู้สูงอายุ ที่มาฉีดวัคซีนโควิด 19 270864

  REHtv มอบรางวัลทองคำแก่ผู้สูงอายุ ที่มาฉีดวัคซีนโควิด 19 270864

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:54

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมควบคุมมลพิษ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503