โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


  

ระเบียบการลาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Attachments:
Download this file (แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของ-พกส2.pdf)ระเบียบการลา พกส.[ระเบียบการลา พกส.]1581 kB

กรมควบคุมมลพิษ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503