จ.ร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพ และส่งตัวประชาชนจากศูนย์พักพิงชั่วคราว ในศูนย์แยกโรคชุมชน กลับสู่ภูมิลำเนา