โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


  

รายงานสถานการณ์ COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565

  วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564 15:05
 • ประชาชนกลุ่มเสี่ยง รับชุดตรวจ ATK ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ฟรี! ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม

  ประชาชนกลุ่มเสี่ยง รับชุดตรวจ ATK ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ฟรี! ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม

  วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564 12:13
 • ๑๐ ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก

  ๑๐ ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก

  วันพุธ, 06 ตุลาคม 2564 13:29
 • รพ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) ประจำปี 2564

  รพ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai...

  วันพุธ, 29 กันยายน 2564 08:59
 • 29 กันยายน วันหัวใจโลก ใช้พลังเชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็ง สุขภาพดี “USE HEART TO CONNECT”

  29 กันยายน วันหัวใจโลก ใช้พลังเชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็ง สุขภาพดี “USE HEART TO CONNECT”

  วันพุธ, 29 กันยายน 2564 08:27

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องใส่ท่อช่วยหายใจและส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ ชนิดไพเบอร์ออฟติคและหรือวิดีโอ...

  วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564 15:10
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส จำนวน 1 เครื่อง

  วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564 15:58
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทปลา จำนวน 3 รายการ

  วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564 15:13
 • ประกาศประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกซ้กผ้าเปื้อน ในระยะเวลา 365 วัน จำนวน 360,000 กิโลกรัม

  วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564 14:52
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อหมู จำนวน 5 รายการ

  วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564 10:56

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จำนวน 20 รายการ

  วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564 15:44
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทขนมหวาน จำนวน 21 รายการ

  วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564 15:30
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูป และของสดแช่แข็ง จำนวน 32...

  วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564 15:23
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่ไก่เบอร์ 2 จำนวน 250,000 ฟอง

  วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564 15:05
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทนม จำนวน 3 รายการ

  วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564 14:58

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cilostazol 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564 15:16
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1000 mg/20 ml injection...

  วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564 15:13
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Manidipine 20 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564 15:11
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Alteplase 50 mg for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564 15:08
 • ประกาศราคากลางเช่าเครื่อง Infusion Pump จำนวน 50 เครื่อง

  วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564 14:27

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 10800486/วัสดุการแพทย์ บริษัท แอดวานซ์ สเตอริไลเซซั่น โปรดักส์ 20 ตุลาคม 2564
2 10794778/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 20 ตุลาคม 2564
3 10794798/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด 20 ตุลาคม 2564
4 10794799/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 20 ตุลาคม 2564
5 10794800/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 20 ตุลาคม 2564
6 10794776/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด 20 ตุลาคม 2564
7 10800482/วัสดุการแพทย์ บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 20 ตุลาคม 2564
8 10800483/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 20 ตุลาคม 2564
9 10800484/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 20 ตุลาคม 2564
10 10800485/วัสดุการแพทย์ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 20 ตุลาคม 2564
11 10800481/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จำกัด 20 ตุลาคม 2564
12 10794768/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 20 ตุลาคม 2564
13 10794769/วัสดุการแพทย์ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 20 ตุลาคม 2564
14 10794772/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 20 ตุลาคม 2564
15 10794777/วัสดุการแพทย์ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 20 ตุลาคม 2564
16 10794737/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท ไตรฤทธิ์ ซัพพลาย จำกัด 19 ตุลาคม 2564
17 10794734/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 19 ตุลาคม 2564
18 10794699/วัสดุวิทยาศาสตร์ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 14 ตุลาคม 2564
19 10794694/วัสดุการแพทย์ บริษัท สคิปา เมด จำกัด 14 ตุลาคม 2564
20 10794697/วัสดุการแพทย์ บริษัท แรพพอท จำกัด 14 ตุลาคม 2564
21 10794700/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 14 ตุลาคม 2564
22 10794701/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 14 ตุลาคม 2564
23 10794702/วัสดุการแพทย์ บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 14 ตุลาคม 2564
24 10794660/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ม พลัส เมดิคอล ซิสเต็ม จำกัด 8 ตุลาคม 2564
25 10794659/วัสดุการแพทย์ บริษัท วินเทค เมดิคอล จำกัด 8 ตุลาคม 2564
26 10794692/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จำกัด 8 ตุลาคม 2564
27 10794691/วัสดุการแพทย์ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 8 ตุลาคม 2564
28 10794654/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด 7 ตุลาคม 2564
29 10794655/วัสดุการแพทย์ หจก.แบรนด์ เฮลท์แคร์ 7 ตุลาคม 2564
30 10794656/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จำกัด 7 ตุลาคม 2564
แสดงทั้งหมด

VDO

 • ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ Mindray รุ่น SV300 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ Mindray รุ่น SV300 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:57
 • ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ High Flow รุ่น AirVo 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ High Flow รุ่น AirVo 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:56
 • วิธีการใช้งาน เครื่อง High Flow ยี่ห้อ Inspired รุ่น O2flo โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วิธีการใช้งาน เครื่อง High Flow ยี่ห้อ Inspired รุ่น O2flo โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:55
 • REHtv 010964 รพ ร้อยเอ็ด รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19

  REHtv 010964 รพ ร้อยเอ็ด รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:55
 • REHtv มอบรางวัลทองคำแก่ผู้สูงอายุ ที่มาฉีดวัคซีนโควิด 19 270864

  REHtv มอบรางวัลทองคำแก่ผู้สูงอายุ ที่มาฉีดวัคซีนโควิด 19 270864

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:54

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมควบคุมมลพิษ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503