new banner reh

บริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิต การให้ที่ไม่สิ้นสุด โทร. 043-518200 ต่อ 2029
รับยาเดิม ส่งทางไปรษณีย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลพิจิตร ศึกษาดูงานศูนย์จัดเก็บรายได้และการส่งข้อมูล Financial Data Hub (FDH) ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลพิจิตร ศึกษาดูงานศูนย์จัดเก็บรายได้และการส่งข้อมูล Financial Data Hub (FDH) ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์...

 • รพ.ร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี นางสาวกนกพร ยอดยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ในยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (Digital Transformation) โดยใช้ Google Sites โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  รพ.ร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี นางสาวกนกพร ยอดยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการ...

  วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567 15:21
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10...

  วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567 16:49
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10...

  วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567 16:48
 • โรงพยาบาลพิจิตร ศึกษาดูงานศูนย์จัดเก็บรายได้และการส่งข้อมูล Financial Data Hub (FDH) ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  โรงพยาบาลพิจิตร ศึกษาดูงานศูนย์จัดเก็บรายได้และการส่งข้อมูล Financial Data Hub (FDH)...

  วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567 16:35
 • อาจารย์ ดร.ชชุรัตน์ อุ่นพิกุล บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตร 3 เครื่อง เครื่องวัดความดัน 20 เครื่อง และเกจ์วัดออกซิเจน 10 ชุด มูลค่ารวม 127,800 บาท ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  อาจารย์ ดร.ชชุรัตน์ อุ่นพิกุล บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตร 3 เครื่อง เครื่องวัดความดัน 20...

  วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567 16:37

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Levodopa 200 mg + benserazide 50 mg tablet ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี...

 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

  วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567 14:40
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 75 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567 14:26
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด...

  วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567 18:31
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อตรวจวิเคราะห์ EGFR (Epidermal growth factor)...

  วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2567 14:00
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Levodopa 200 mg + benserazide 50 mg tablet ด้วยวิธี e-bidding

  วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567 15:13

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sulfasalazine 500 mg EC tablet ด้วยวิธีการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์

  วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2567 10:55
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Phenytion 100 mg SR capsule ด้วยวิธีการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์

  วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2567 10:54
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Octreotide 100 mcg/ 1 ml injection ด้วยวิธีการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์

  วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2567 13:36
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Atorvastatin 40 mg tablet ด้วยวิธีการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์

  วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2567 13:34
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Meropenem 1 g for injection ด้วยวิธีการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์

  วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2567 13:31

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

  วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567 09:56
 • ประกาศราคากลางเครื่องมือเจาะ ตัด กระดูก ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567 14:45
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 75 รายการ

  วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567 14:29
 • ประกาศราคากลางเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดผ่านหลอดอาหาร และพร้อมสำหรับทำ Vascular...

  วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567 13:32
 • ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด

  วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567 10:43
memu policy 2
reh building 12floor
Banner TSH
Banner ec reh
final proceeding banner
MOIT2_1.8-.jpg

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์

14793185
วันนี้
เมื่อวานนี้
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติรวม
23234
54561
23234
14284338
1344694
1968295
14793185

Your IP: 3.233.232.160
Sun, 21 Jul 2024 03:33:05 +0000

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 10968281/วัสดุการแพทย์ บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 18 กรกฎาคม 2567
2 10968278/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 18 กรกฎาคม 2567
3 10968279/วัสดุทันตกรรม บริษัท เอ็กซ์ พี โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 18 กรกฎาคม 2567
4 10968263/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด 18 กรกฎาคม 2567
5 10968282/วัสดุการแพทย์ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด 18 กรกฎาคม 2567
6 10968283/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด 18 กรกฎาคม 2567
7 10968256/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เภสัชกรรม เค.บี.จำกัด 18 กรกฎาคม 2567
8 10968257/วัสดุบริโภค ร้าน ชัยกิตติ 18 กรกฎาคม 2567
9 10968262/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซีเคซี เมดดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 18 กรกฎาคม 2567
10 10968261/วัสดุการแพทย์ บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด 18 กรกฎาคม 2567
11 10968260/วัสดุการแพทย์ บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย จำกัด 18 กรกฎาคม 2567
12 10968259/วัสดุการแพทย์ บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จำกัด 18 กรกฎาคม 2567
13 10968258/วัสดุการแพทย์ หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 18 กรกฎาคม 2567
14 10968248/จ้างเหมา/บริการ บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 17 กรกฎาคม 2567
15 10968249/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 17 กรกฎาคม 2567
16 10968250/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จำกัด 17 กรกฎาคม 2567
17 10968251/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 17 กรกฎาคม 2567
18 10968253/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 17 กรกฎาคม 2567
19 10968254/วัสดุการแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 17 กรกฎาคม 2567
20 10968266/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เกล เพาเวอร์ จำกัด 17 กรกฎาคม 2567
21 10968252/วัสดุทันตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 17 กรกฎาคม 2567
22 10968268/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 17 กรกฎาคม 2567
23 10968269/วัสดุเภสัชกรรม บริษัท ปัญญฤกษ์ จำกัด 17 กรกฎาคม 2567
24 10968270/วัสดุทันตกรรม บริษัท พรอมมิเน้นท์ จำกัด 17 กรกฎาคม 2567
25 10968271/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จำกัด 17 กรกฎาคม 2567
26 10968231/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็นจีโปรเกรสซีฟ จำกัด 16 กรกฎาคม 2567
27 10968230 นางสาวจีรวรรณ ศรีจำนงค์ 16 กรกฎาคม 2567
28 10968236/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฟอร์แคส ซายเอนซ์ คอนซัลเเตนท์ จำกัด 16 กรกฎาคม 2567
29 10968235/วัสดุการแพทย์ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 16 กรกฎาคม 2567
30 10968234/วัสดุการแพทย์ บริษัท สมิท เมดิคอล จำกัด 16 กรกฎาคม 2567
แสดงทั้งหมด

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503