new banner reh

บริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิต การให้ที่ไม่สิ้นสุด โทร. 043-518200 ต่อ 2029
รับยาเดิม ส่งทางไปรษณีย์
ขอความร่วมมือทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.ร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน

จ.ร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน

สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด...

 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมความร่วมมือ การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ ด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Health Literacy of Lifestyle Medicine) สู่การเป็นเมืองสุขภาพดี นำร่องในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมความร่วมมือ การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ...

  วันพุธ, 04 ตุลาคม 2566 15:59
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอเชียงขวัญ ได้โลหิต 77,850 ซีซี

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ...

  วันพุธ, 04 ตุลาคม 2566 15:50
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ชื่นชมพยาบาลจิตอาสาทำความดี ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ จนปลอดภัย

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ชื่นชมพยาบาลจิตอาสาทำความดี ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ จนปลอดภัย

  วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2566 16:00
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  วันอาทิตย์, 01 ตุลาคม 2566 15:31
 • จ.ร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน

  จ.ร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน

  วันพุธ, 27 กันยายน 2566 13:49

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (Linac) ยี่ห้อ Varian...

  วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2566 16:53
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

  วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2566 15:41
 • ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะกระดูกสันหลังผิดรูป 6 รายการ

  วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2566 15:28
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator) จำนวน 4 เครื่อง

  วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2566 15:21
 • ...

  วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2566 15:17

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารส่วนบุคคล 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

  วันจันทร์, 02 ตุลาคม 2566 09:47
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปั้มหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566 10:25
 • ...

  วันอังคาร, 19 กันยายน 2566 16:00
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่อง Ultrasound จำนวน 4 เครื่อง

  วันอังคาร, 19 กันยายน 2566 13:29
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร สสอ.เมือง...

  วันศุกร์, 15 กันยายน 2566 12:52

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 63 รายการ

  วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2566 11:29
 • ประกาศราคากลางจ้างปรับแบบอาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง) จำนวน 1 งาน

  วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566 13:42
 • ประกาศราคากลางวัสดุบริโภคประเภทข้าว จำนวน ๓ รายการ

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 10:29
 • ประกาศราคากลางเครื่องตรวจตา (Slit Lamp)

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 07:08
 • ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator) จำนวน 4 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน 2566 07:14
memu policy 2
reh building 12floor
Banner TSH
MOIT2_1.8-.jpg

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์

06078144
วันนี้
เมื่อวานนี้
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติรวม
5386
11570
43375
5941154
43375
388325
6078144

Your IP: 18.232.179.37
Wed, 04 Oct 2023 23:51:15 +0000

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 10897301/ศพศ หจก.ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธูรกิจ 4 ตุลาคม 2566
2 10897300/ศพศ ร้าน นานาภัณฑ์ 4 ตุลาคม 2566
3 10925490/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เมดดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2 ตุลาคม 2566
4 10925491/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 2 ตุลาคม 2566
5 10925463/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิทอป จำกัด 2 ตุลาคม 2566
6 10925465/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออร์โธ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2 ตุลาคม 2566
7 10925466/วัสดุทันตกรรม บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด 2 ตุลาคม 2566
8 10925467/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอียร์โทน (ประเทศไทย) จำกัด 2 ตุลาคม 2566
9 10925458/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 ตุลาคม 2566
10 10925459/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จำกัด 2 ตุลาคม 2566
11 10925460/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จำกัด 2 ตุลาคม 2566
12 10925461/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2 ตุลาคม 2566
13 10925462/วัสดุงานบ้าน บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จำกัด 2 ตุลาคม 2566
14 10925470/วัสดุการแพทย์ หจก.สามพี เมดิคอล 29 กันยายน 2566
15 10925484/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 29 กันยายน 2566
16 10925487/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จำกัด 29 กันยายน 2566
17 10925488/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท พี ซี แอล โฮล์ดิ้ง จำกัด 29 กันยายน 2566
18 10925480/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 29 กันยายน 2566
19 10925482/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด 29 กันยายน 2566
20 10925421 ร้าน ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ 28 กันยายน 2566
21 10925474/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด 28 กันยายน 2566
22 47577669/ค่าเสื่อม บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด 28 กันยายน 2566
23 10925451/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 28 กันยายน 2566
24 10925452/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ทริปเปิ้ล เอส เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 28 กันยายน 2566
25 10925456/วัสดุการแพทย์ หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์ 28 กันยายน 2566
26 10925290/วัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธูรกิจ 25 กันยายน 2566
27 10925299/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน กิตติชัย 25 กันยายน 2566
28 10925279/วัสดุสำนักงาน หจก.พีเอส โทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส 25 กันยายน 2566
29 10925280/วัสดุ ร้าน ชัยสว่าง 25 กันยายน 2566
30 10925281/วัสดุ บริษัท โนเลดจ์เวลธ์ จำกัด 25 กันยายน 2566
แสดงทั้งหมด

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503