new banner reh

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จัดหน่วยแพทย์ผ่าตัดผู้ป่วย ปากแหว่ง-เพดานโหว่คืนรอยยิ้ม คืนชีวิต ให้เติบโตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จัดหน่วยแพทย์ผ่าตัดผู้ป่วย ปากแหว่ง-เพดานโหว่คืนรอยยิ้ม คืนชีวิต ให้เติบโตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 พว.บุษบา วงค์พิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมต้อนรับคุณอลัน แคม กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม รศ. นพ. อภิชัย อังสพัทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์ภาคสนาม มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม คุณพนิดา พรหมจรรยา​ ผู้อำนวยการ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม และคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วติด นิ้วเกิน ความพิการบนใบหน้า คืนรอยยิ้มให้ผู้ป่วย มีโอกาสเติบโตและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ โดยมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (OPERATION SMILE FOUNDATION) ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยนำทีมศัลยแพทย์ตกแต่ง ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 11-15 กันยาย2566 มีผู้ป่วยรับการคัดกรอง 78 คน
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว : ภาพ /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503