new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอชื่นชมครอบครัวของผู้บริจาคอวัยวะ ทานบารมีที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่สุดแห่งการให้ครั้งสุดท้ายของชีวิตมื่อวันที่ 22  กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ อาคารนิติเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางพรรณี แสงอินทร์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านทรัพยากรบุคคล มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความเคารพ นายสุรพงศ์  ศรีนิลทา อายุ 45 ปี ผู้ ผู้วายชนม์ และขอบคุณ นางอ่ง ศรี มารดานายสุรพงศ์  ศรีนิลทา ผู้บริจาคอวัยวะ และดวงตา ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเรื้อรัง  และผู้พิการทางสายตาต่อไป

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขออนุโมทนาบุญแก่ญาติและผู้บริจาคอวัยวะให้กับเพื่อนมนุษย์เพื่อต่อชีวิต ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยที่รอความหวัง ถือเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่สุดแห่งการให้ครั้งสุดท้ายของชีวิต สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปาณิสรา ทองมี ผู้ระสานงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โทร 092-6452426 และหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท โทร. 043-518200 ต่อ 2029 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /ธนิตา รักษาศรี : ข่าว /วิทวุฒิ บุตรกำพี้ ภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 22 กันยายน 2566

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503