new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อตุลยเตชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย โดยมี องค์กรสหวิซาชีพโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ตธนบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราซสักการะ ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 25 กันยายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503