new banner reh

จ.ร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน

สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดหากายอุปกรณ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 13 ราย ประกอบด้วย รถนั่งคนพิการ แบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดปรับยืนได้ จำนวน 1 ราย, รถนั่งคนพิการ แบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดพับไม่ได้ จำนวน 1 ราย, รถนั่งคนพิการ แบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดพับได้ จำนวน 1 ราย, รถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 2 ราย, รถนั่งคนพิการธรรมดา จำนวน 2 ราย, ขาเทียมระดับเหนือเข่า จำนวน 1 ราย, ขาเทียมระดับใต้เข่า พร้อมชุดเบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่า จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 946,000 บาท
และได้จัดพิธีรับมอบขึ้น ในวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น 10 อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดย นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเบญจมาศ ชัยคำรงค์กุล ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์วิบูลย์ เตชะโกศล รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสโมสรโรตารี่จังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมมอบ
และคุณวารุณี สุริยวนากุล ผู้ก่อตั้งสโมสรโรตารี่จังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกสโมสรโรตารี่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบรถนั่งคนพิการ จำนวน 24 คัน ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดด้วย
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 26 กันยายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503