new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบึงไทรทอง ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก จิตอาสา 904 รหัส 2-3ข054 หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองและหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นยางนาในวัดบึงไทรทอง ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 13 ตุลาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503