new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเจริญ นิลสุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก จิตอาสา 904 รหัส 2-3ข054 หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองและหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 20 ตุลาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503