new banner reh

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดร้อยเอ็ด “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค” มีผู้เข้าลงชื่อเข้าร่วมงานมากกว่า 3 พันคน


             วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 05.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอมะอึ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำทีมบุคลากร เข้าร่วมงาน "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงและสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม โดยงานครั้งนี้มีกิจกรรมวิ่งฟันรัน (FUN RUN) 5 กิโลเมตร,  
มินิมาราธอน (Mini Marathon) ๑๐ กิโลเมตร และการปั่นจักรยาน ๒๒ กิโลเมตร มีผู้สมัคร จำนวน 3,632 คน

    สำหรับงานในครั้งนี้ มีทีมสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำยืดเหยียดออกกำลังกาย ทั้งนี้
ศูนย์หลอดเลือดสมอง กลุ่มงานสุขศึกษา และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมอง “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค” เพื่อสร้างตระหนักความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกันดูแลและรักษาโรคหลอดเลือดสมองรวมทั้งบริการตรวจสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ/ สุกัญญา ขาวศรี : ข่าว โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503