new banner reh

โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC และศูนย์จัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายแพทย์ธงชัย เสรีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ จากโรงพยาบาลศรีสะเกษ นำโดย นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ และคณะ จำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy contact Center : GECC) รางวัลระดับเป็นเลิศ ปี 2565 การให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) และศูนย์จัดเก็บรายได้ (ประกันสุขภาพ) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปประยุกต์ใช้และวางแผนการพัฒนาองค์กรต่อไป
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 5 พฤศจิกายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503