new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดป่าทรงธรรม ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเจริญ นิลสุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดป่าทรงธรรม ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพระญาณวิลาศ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชยันต์ ศิริมาศ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมงาน
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 5 พฤศจิกายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503