new banner reh

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาให้แก่จิตอาสา 904

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก จิตอาสา 904 รหัส 2-3ข054 หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาบร้อยเอ็ด ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาให้แก่จิตอาสา 904 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 14 พฤศจิกายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503