new banner reh

ร้อยเอ็ด สานพลัง อบจ. สาธารณสุข รพ.สต. เร่งจัดบริการลงทะเบียนหมอพร้อม DID เพื่อรองรับนโยบาย 30 บาทพลัส บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่

ตามที่นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายยกระดับ 30 บาทพลัสQuick Win เรื่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยความสะดวก โดยเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชน สามารถไปรักษาข้ามโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง ยกระดับ 30 บาทพลัส "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่" ได้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง คลินิกแพทย์ พยาบาล และร้านยา ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้บัตรประชาชนมารับบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านหนองนาสร้าง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด Kick Off กิจกรรมลงทะเบียนยืนยันตัวตน หมอพร้อม DID โดย รพ.สต. 229 แห่ง (สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด) เร่งลงทะเบียนเชิงรุก เพื่อรองรับนโยบาย 30 บาทพลัส บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ โดย ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน มีผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พญ.นภัสวรรณ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ รพ.ร้อยเอ็ด สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนหมอพร้อม DID ให้กับประชาชน จำนวน 500 คน
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 20 พฤศจิกายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503