new banner reh

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่” จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.45 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่” จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้บริหารระดับเขตสุขภาพที่ 7 แพทย์ เภสัชกร พยาบาล อสม. ชมรมผู้สูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้ตรวจระบบบริการของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลเอกชน ร้านยา ร้านแล็ป และคลินิก ในเครือข่าย ในการจัดบริการแก่ประชาชน ตามนโยบายของ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ได้มีนโยบายยกระดับ 30 บาทพลัส เรื่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ เพื่อให้ประชาชนสิทธิบัตรทองเข้าถึงบริการสาธารณสุข ด้วยความสะดวก เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชน สามารถมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 28 ธันวาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503