new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเจริญ นิลสุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า สามารถรวบรวมผู้คนกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาจากพม่า ได้ภายในเวลา 7 เดือน และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง หลังจากได้กอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพม่าได้แล้ว พระองค์ทรงเห็นว่าทางกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาผลาญเสียหายมากและยากที่จะฟื้นฟูให้เจริญเหมือนเดิมได้ พระองค์จึงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรี แล้วทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระบรมราชาธิราชที่ 4 ครองกรุงธนบุรี อยู่ 15 ปี นับว่าเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่ปกครองกรุงธนบุรี พระองค์ยังได้ขยายอาณาเขตโดยตีเวียงจันทน์ได้และอัญเชิญ พระแก้วมรกตมา ประดิษฐานไว้ที่เมืองหลวง ทรงทำนุบำรุงศาสนาและทรงส่งเสริมให้คนแต่งหนังสือต่างๆ ขึ้น เพราะหนังสือตำราอันมีค่าถูกพม่าเผาไปเกือบหมด ทรงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของราษฎรเป็นอย่างดี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายชูศักดิ์ ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ร้อยเอ็ด พนักงานของรัฐ และประชาชน เข้าร่วมพิธี
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 29 ธันวาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503