new banner reh

คุณวิทูร – คุณวารุณี สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พว.บุษบา วงค์พิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์ภาคย์ ธารไพรสาณฑ์ วิสัญญีแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบเงินบริจาค
จำนวน 300,000 บาท จากคุณวิทูร – คุณวารุณี สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลประธานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวง สำหรับผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคเพื่อร่วมพัฒนาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.043 518200 ต่อ 7174 , 7175ตลอด 24 ชั่วโมง

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ   / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ภาพ : ข่าว /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503