new banner reh

คุณเกรียงไกร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พว.บุษบา วงค์พิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์ภาคย์ ธารไพรสาณฑ์ วิสัญญีแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากคุณเกรียงไกร สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลประธานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวง สำหรับผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคเพื่อร่วมพัฒนาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.043 518200 ต่อ 7174 , 7175ตลอด 24 ชั่วโมง

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ   / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ภาพ : ข่าว /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503