new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 เนื่องในวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ รร.บ้านเมืองสรวง ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ และสมาชิก พอ.สว. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 เนื่องในวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านเมืองสรวง บ้านเมืองสรวง หมู่ 5 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โดย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. บริการตรวจรักษาผู้ป่วย มีบริการด้านทันตกรรม เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนไทยและแผนจีน อัลตร้าซาวด์คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มีผู้เข้ารับบริการรวม 283 ราย แก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงค้นหาและส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการดูแลรักษาต่อที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดต่อไป
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 9 มกราคม 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503