new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้โลหิต 98,100 ซีซี

วันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดย นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าบริจาคโลหิต ได้โลหิตจำนวน 218 ยูนิต หรือ 98,100 ซีซี  ดวงตา 3 ราย อวัยวะ 3 ราย โดยมี นางอัฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้มาบริจาค                                                                                                                                                                        

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ถือเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่ สำหรับผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศล ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–19.30 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ติดตามแผนการรับบริจาคได้ทาง  Facebook (เฟซบุ๊ก) : ธนาคารเลือดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-518200 ต่อ 2030

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / จุรีวรรณ อุปแก้ว : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 6 มกราคม 2567

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503