new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อส่งเสริมประชาชนบริจาคอวัยวะและดวงตา “ที่สุดแห่งการให้ครั้งสุดท้ายของชีวิตมนุษย์”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริจาคอวัยวะและดวงตา เมื่อเสียชีวิตจะนำอวัยวะที่บริจาคไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต, อวัยวะเสื่อมสภาพ และกระจกตาพิการ ทำให้ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีความสุข การช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ถือเป็นการสร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ และเป็นที่สุดแห่งการให้ครั้งสุดท้ายของชีวิต โดยมี บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 150 คน เข้าร่วม
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 24 กุมภาพันธ์ 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503