new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สุขเกินร้อย ที่เมืองร้อยเกิน” ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมอบหมายให้ นายเจริญ นิลสุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นางบุษบา วงค์พิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สุขเกินร้อย ที่เมืองร้อยเกิน” ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรม
ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากประธานในพิธี และผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ
เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศ ความสนุกสนาน ความอบอุ่น
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้: ข่าว : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503