new banner reh

จ.ร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 พร้อมขบวนแห่สงกรานต์รอบเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. ณ ถนนข้าวหอมมะลิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งมีขบวนแห่สงกรานต์รอบเมืองร้อยเอ็ด บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก และสนุกสนาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ขึ้นเป็นการสืบสานเทศกาลงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เป็นเทศกาล แห่งความสุขและปลอดภัย ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ซึ่งจะทำให้เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้เป็นวันที่มีความสำคัญนำไปสู่ความสุข พร้อมกับรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ไร้แอลกอฮอล์ ทั้งยังให้ประชาชนมีความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ เกิดความรัก ความสามัคคีกับคนในชุมชนต่างๆ
ในส่วนของศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความพร้อมในบริการแก่ประชาชน รวมถึงการพัฒนาเครือข่าย โรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 19 แห่ง ให้มีระบบการส่งต่อ พร้อมติดตั้งระบบ Telemedicine ในรถ EMS สื่อสารกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยฟื้นคืนชีพ ระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และมีช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่เร่งด่วน เช่นผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง การส่งต่อเข้าผ่าตัดในรายวิกฤติฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ภายใต้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมมีแพทย์ พยาบาล ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 14 เมษายน 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503