new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วม แถลงข่าว สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2567

  • หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 15 เมษายน 2567 14:58
  • เขียนโดย วิทวุฒิ บุตรกำพี้
  • ฮิต: 579วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิสาลินี ส่งเสริม นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
โดย นายนพดล จอมเพขร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้ง video conference ถ่ายทอดการประชุมพร้อมกันทั้ง 20 อำเภอ สถิติการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 14 เมษายน 2567 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 6 ครั้ง บาดเจ็บ 6 ราย เสียชีวิต 2 ราย โดยข้อมูลสะสม 4 วัน เกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง บาดเจ็บ 20ราย เสียชีวิต 10 ราย

                           อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้: ข่าว : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503