new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านสาวแหวิทยา บ้านใหม่ดอนเจริญ ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ และสมาชิก พอ.สว. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 8 และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านสาวแหวิทยา หมู่ 7 บ้านใหม่ดอนเจริญ ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โดย นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. บริการตรวจรักษาผู้ป่วย มีบริการด้านทันตกรรม ตรวจตา เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนไทยและแผนจีน อัลตร้าซาวด์คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี มีผู้เข้ารับบริการรวม 224 ราย แก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงค้นหาและส่งต่อผู้ป่วย เข้ารับการดูแลรักษาต่อที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดต่อไป
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 23 พฤษภาคม 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503