new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณพิธี โรงเรียนบ้านแซงแหลมดินแดนโนนสวรรค์ ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 72 ธง จากจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งมอบให้กับ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี เพื่อทำพิธีอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 72 ธง เดินขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ไปประดิษฐานบนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้า ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมและในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ก็จะอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 72 ธง ไปส่งมอบให้จังหวัดมหาสารคาม เพื่อดำเนินจัดกิจกรรมต่อไป
ในการนี้ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้หน่วยงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ออกหน่วยบริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทาง
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 8 มิถุนายน 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503