new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางวราภรณ์ ค้อชากุล หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้า ส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานของรัฐ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503