new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมร่วมพิธีสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง พระครูมหาธรรมบาลมุนี (พระมหาอุดร ป.ธ.3) ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาสาเกตนครอนุสรณ์ วัดบูรพาภิราม (วัดบ้านอ้น) ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ื พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และคณะร่วมพิธีสมโภชพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระครูมหาธรรมบาลมุนี (พระมหาอุดร ป.ธ.3) ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
โดนนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี โดยมี พระอุดมปรีชาญาณ รองเจ้าคณะภาค 9 เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เลขาธิการสมัชชามหาคณิสสร
เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสวนพยอม ได้รวบรวมปัจจัยถวายทำบุญ 5,729 บาท

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503