new banner reh

จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมจัดงาน“แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ”

จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมจัดงาน“แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ”
----------------------------------

 

 

จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมจัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” มุ่งหวังให้ประชาชน ใส่ใจการป้องกัน และรักษาโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมมอบนโยบายออกกำลังกายทุกวัยพุธตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้น

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00น. นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ โดยมีคณะกรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 2,000 คน
พันเอก นายแพทย์ศิวพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ข้อมูล ปี 2557 - 2559 จำนวนผู้ป่วย 1,908 ราย 1,843 ราย และ 1,963 ราย ตามลำดับ
แพทย์หญิงญาดา ศรีธำรงสวัสดิ์ อายุรแพทย์ด้านสมองและระบบประสาท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 70 จะมีความพิการ เนื่องจากขาดความรู้ในการเข้ารับการรักษาอย่างทันเวลา หากผู้ป่วยที่มีอาการ เข้ารับการรักษา และรับยา ภายใน 270 นาที (หรือ 4 ชั่วโมงครึ่ง) โอกาสจะหายเป็นปกติสูง ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จะส่งผลให้เกิดความตระหนัก และรับรู้ว่า “โรคหลอดเลือดสมอง รู้จัด ป้องกันได้ รักษาได้”
นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างกระแสให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย และมีแนวโน้มสูง นับเป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขประเทศไทย เนื่องจากเป็นปัญหาการเสียชีวิตและพิการผู้ป่วยที่รอดชีวิตมักมีความพิการหลงเหลืออยู่ จึงต้องมีการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างครบวงจร เพื่อลดอัตราตาย ลดความพิการ ลดภาวะแทรกซ้อนและส่งผลให้ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ของครอบครัว สังคม และประเทศ


จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ชวนสมาชิกในครอบครัว มาออกกำลังกายเพื่อป้องกันอัมพาต ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับความสุข สนุกสนาน และส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วย การร่วมเดินฟันรัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร และวิ่งมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร รายได้นำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลร้อยเอ็ด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 043-518200


ปานรดา : ข่าว / wellness center : ภาพ

 

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503