new banner reh

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประสานความร่วมมือการป้องกันและรักษามะเร็งอย่างครบวงจรที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประสานความร่วมมือการป้องกันและรักษามะเร็งอย่างครบวงจรที่จังหวัดร้อยเอ็ด


นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ศาตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอพนมไพร และศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ เพื่อติดตามงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งได้ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาการป้องกัน และรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 โดยในช่วงเช้าได้ลงติดตามงานในพื้นที่อำเภอพนมไพร และช่วงบ่ายได้เข้ารับฟังการสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการด้านมะเร็งแบบครบวงจร และแนวทางการป้องกันมะเร็งแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง เฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ด้าน ศาตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวภายหลังการรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน จากผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาด้านมะเร็ง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ว่า ชื่นชมผลการพัฒนางานด้านมะเร็งของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภายใต้ทีมแพทย์ที่จำนวนไม่มาก แต่ผลงานเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ป่วย ดังนั้นศูนย์มะเร็งจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงเป็นที่พึ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกลถึงกรุงเทพฯ ในส่วนการพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อการป้องกันและรักษามะเร็ง นั้น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ยินดีสนับสนุน และประสานความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชานต่อไป

อุไรพรณ์ :บรรณาธิการข่าว /ปานรดา :ข่าว /วิทวุฒิ :ภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด # ๑๙ ม.ค. ๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503