new banner reh

ผู้ใจบุญมอบอาหารขนมให้กับผู้ป่วยและญาติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561เวลา 10.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น2 อาคารมะเร็งฯโรงพยาบาลร้อยเอ็ด คุณจินตนา ชื่นวัฒนา ประธานชมรมลีลาศและรำกระบอง จังหวัดร้อยเอ็ดนำทีมสมาชิกชมรมลีลาศ มอบอาหาร ประกอบด้วยหมูทอด ปลาร้าบอง ข้าวเหนียว โดยในครั้งนี้ร้านขนมโชคดี ร่วมสมทบเต้าส่วน คุณวิวรรณ เศรษฐปิยานนท์ ร้านแหลมทอง ร่วมสมทบขนมปัง ชาไทย-ใบเตย สร้างความสุขให้ผู้ป่วยและญาติอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 


อุไรพรณ์ :บรรณาธิการข่าว /วิทวุฒิ : ข่าว / :ภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด # ๒๔ ม.ค. ๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503