new banner reh

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

MOPH Zero Tolerance th 
 MOPH Zero Tolerance en
Attachments:
Download this file (3.กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดในงานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่.pdf)3.กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดในงานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่.pdf[ ]198 kB
Download this file (บันทึกประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด_compressed.pdf)บันทึกประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด_compressed.pdf[ ]84 kB
Download this file (บันทึกแจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาล_compressed (1).pdf)บันทึกแจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาล_compressed (1).pdf[ ]93 kB
Download this file (ประกาศเจตจำนงสุจริต 2565.pdf)ประกาศเจตจำนงสุจริต 2565.pdf[ ]123 kB
Download this file (ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดในงานวันรำลึกคนดี หมอพีร์ คำทอน.pdf)ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดในงานวันรำลึกคนดี หมอพีร์ คำทอน.pdf[ ]111 kB
Download this file (ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดในงานวันรำลึกคนดี หมอพีร์ คำทอน.pdf)ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดในงานวันรำลึกคนดี หมอพีร์ คำทอน.pdf[ ]191 kB
Download this file (ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้_compressed.pdf)ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้_compressed.pdf[ ]287 kB
Download this file (แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด MOIT 22.pdf)แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด MOIT 22.pdf[ ]681 kB
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503