new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ โรงเรียนบ้านพลับพลา ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ โรงเรียนบ้านพลับพลา ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายแพทย์ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาศูนย์มะเร็ง พว.สุภลักษณ์ ต้นทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พว.วิรัตน์ดา สาระโภค หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม 3 พญ.อรพรรณ คัดทะจันทร์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม พญ.สวนีย์ นิรันดร์ศิริผล กลุ่มงานรังสีรักษา พร้อมด้วยทันตแพทย์ พยาบาล และสมาชิก พอ.สว.รพ.ร้อยเอ็ด จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านพลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้จัดแพทย์ทันตแพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยในครั้งนี้ มีบริการด้านทันตกรรม แพทย์แผนไทย บริการตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องท้อง คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี และคัดกรองเชิงรุกมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนโดยนำรถพระราชทาน มาร่วมออกตรวจในครั้งนี้ด้วย และได้นำเทคโนโลยีการอ่านผลการตรวจอัลตราซาวด์ด้วย AI มาประยุกต์ใช้ในการตรวจด้วย หลังจากตรวจเสร็จ ประชาชนสามารถทราบผลการตรวจคัดกรองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503