โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และอวัยวะ ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้โลหิต 31,950 ซีซี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และอวัยวะ ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โดยนายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าบริจาคโลหิต ได้โลหิตจำนวน 71 ยูนิต หรือ 31,950 ซีซี ดวงตา 5 ราย อวัยวะ 5 ราย โดยนางพรรณี ดลประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้มาบริจาค  

        เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ถือเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่ สำหรับผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศล ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–19.30 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ติดตามแผนการรับบริจาคได้ทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) : ธนาคารเลือดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-518200 ต่อ 2030

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /จุรีวรรณ อุปแก้ว : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด /  2 ธันวาคม 2565

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503