สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมโครงการวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในประเทศไทย (TIGER-LC)

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ คณะวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการประชุมโครงการวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในประเทศไทย (TIGER-LC) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง แบบผสมผสาน เพิ่มคุณภาพการบริการ ลดอัตราการเจ็บป่วยและลดการสูญเสียชีวิต ป้องกันโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ โดยคัดกรองค้นหาผู้ป่วยมะเร็งในระยะเริ่มแรก เข้าสู่การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราตายในผู้ป่วยมะเร็งของจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 15 มีนาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503