new banner reh

มูลนิธิกาญจนบารมี จัดรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจเอกซเรย์คัดกรองมะเร็งเต้านม ที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีประชาชนสนใจเข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมาก

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และผู้บริหาร เข้าร่วม โดย นพ.ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ ศัลยแพทย์ อดีตศัลยแพทย์ประจำ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี ปัจจุบันเป็นศัลยแพทย์ประจำมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าววัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมี นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมด้วย ทีมแพทย์ พยาบาล จัดบริการกับประชาชน ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 15,16,17 มีนาคม 2566 ซึ่งภายในขบวนรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยรถ 4 คัน ดังนี้ รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบสามมิติ รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบสองมิติ รถนิทรรศการโรคมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ และรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (สนับสนุนโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก เข้าสู่การรักษา อันจะส่งผลต่อการลดอัตราการเสียชีวิตของโรคมะเร็งเต้านมของสตรีไทย
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาส ที่เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ มูลนิธิกาญจนบารมี ได้รับพระราชานุญาต จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฐานะทรงเป็นองค์ประธาน “โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกปีพุทธศักราช 2537”
ซึ่งมะเร็งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่โรงพยาบาลหรือศูนย์บำบัดโรคมะเร็ง มีจำนวนจำกัด ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งต้องรอรับการรักษา เป็นเวลานาน และจำนวนมากต้องเสียชีวิตก่อนจะได้รับการรักษา ในปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้ป่วยที่สถานพักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระองค์ทรงทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนของราษฎรและผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรอรับการรักษา จึงทรงพระราชดำริให้จัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้น เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว เป็นต้น
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์ประธานในการระดมทุนเพื่อจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็ง ภายใต้ชื่อ “โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปีพุทธศักราช 2539” โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทูลเกล้าถวายเงินในการสร้างศูนย์ดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นปีที่ 50 และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการของโครงการกาญจนบารมี ดำเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิกาญจนบารมี” ขึ้นโดยได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พุทธศักราช 2540
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้มีโอกาสเข้าถึงการคัดกรองจากเครื่องมือ ที่ทันสมัย ให้เข้าสู่การรักษาโดยเร็ว
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 15 มีนาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503