new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด


วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสุจินดา ยิ่งรักศรีศักดิ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านเกื้อกูลองค์กร แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด และสมาชิก พอ.สว. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดูแลรักษา และฟื้นฟูสาพแก่ประชาชน ครั้งที่ 6 และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) บ้านนาแซง หมู่ที่ 12 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. บริการตรวจตรวจรักษาโรคทั่วไป 151 ราย ทันตกรรม 155 ราย ตรวจตา 107 ราย แพทย์แผนไทย/จีน 130 ราย คัดกรองมะเร็งเต้านม 51 ราย ตรวจอัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งตับ และท่อน้ำดี 210 กายภาพบำบัด 10 ราย ให้สุขศึกษา 140 ราย รวมผู้มารับบริการ 954 ราย
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503