new banner reh

MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

Attachments:
Download this file (MOIT 10 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ.pdf)MOIT 10 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ.pdf[ ]195 kB
Download this file (MOIT 10 2.2 ไตรมาส 4.pdf)MOIT 10 2.2 ไตรมาส 4.pdf[ ]336 kB
Download this file (MOIT10_1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ(รอบ 11 เดือน).pdf)MOIT10_1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ(รอบ 11 เดือน).pdf[ ]815 kB
Download this file (MOIT10_1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน.pdf)MOIT10_1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน.pdf[ ]924 kB
Download this file (MOIT10_1(new) บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน .pdf)MOIT10_1(new) บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน .pdf[ ]401 kB
Download this file (MOIT10_2(new)รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ.pdf)MOIT10_2(new)รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ.pdf[ ]731 kB
Download this file (MOIT10_2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการ(1ตค.65-31สค.66).pdf)MOIT10_2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการ(1ตค.65-31สค.66).pdf[ ]1674 kB
Download this file (MOIT10_2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ.pdf)MOIT10_2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ.pdf[ ]1677 kB
Download this file (MOIT10_2.1(new)รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน.pdf)MOIT10_2.1(new)รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน.pdf[ ]731 kB
Download this file (MOIT10_2.2(new)รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน.pdf)MOIT10_2.2(new)รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน.pdf[ ]731 kB
Download this file (MOIT10_2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ(6กันยายน66).pdf)MOIT10_2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ(6กันยายน66).pdf[ ]790 kB
Download this file (MOIT10_3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf)MOIT10_3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf[ ]770 kB
Download this file (MOIT10_3(new)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf)MOIT10_3(new)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf[ ]377 kB
Download this file (MOIT10_3(new02) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่.pdf)MOIT10_3(new02) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่.pdf[ ]436 kB
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503