new banner reh

โรงพยาบาลยโสธร ศึกษาดูงานระบบจ่ายกลาง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พว.บุษบา วงค์พิมล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ จากโรงพยาบาลยโสธร นำโดย พว.จันทรา พระสว่าง หัวหน้าทีมห้องผ่าตัด พร้อมคณะจำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานระบบจ่ายกลาง ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปประยุกต์ใช้ และวางแผนการพัฒนาองค์กรต่อไป
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 24 พฤษภาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503