new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระชัยมงคล (ศาลพระภูมิ) และศาลปู่โหรา ย่าคันธร

พระชัยมงคล(ศาลพระภูมิ) และศาลปู่โหรา ย่าคันธร เป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบสักการะบูชาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ ประจำโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เนื่องจากศาลที่ตั้งสำหรับประดิษฐานมีสภาพทรุดโทรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินการปรับปรุงใหม่ให้สวยงาม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.19 ณ ลานศาลพระภูมิ หน้าตึกมหาวีโร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พว.บุษบา วงค์พิมล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายเจริญ นิลสุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระชัยมงคล (ศาลพระภูมิ) และศาลปู่โหรา ย่าคันธร ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลเจ้า ที่ทำการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 26 พฤษภาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503