new banner reh

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า

         

           วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. พว.บุษบา วงค์พิมล ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล        โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด  ในโอกาสบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    และวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2566

          ตามที่สภาพยาบาล ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรณรงค์การบริจาคโลหิตต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 2” ซึ่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเริ่มรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 21 ตุลาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจ เพื่อพัฒนาสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน อีกทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   

         ปัจจุบัน โรงพยาบาลร้อยเอ็ดยังขาดแคลนโลหิต  จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไป ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต สำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต ติดต่อได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–19.30 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ตามแผนการรับบริจาค ได้ทาง Facebook  (เฟซบุ๊ก) : ธนาคารเลือดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-518200 ต่อ 2030

                       อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /จุรีวรรณ อุปแก้ว : ข่าว /อัครพล ปัญญาวิภาส ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด /  30 พฤษภาคม 2566

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503