new banner reh

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตัวแทนเขตสุขภาพที่ 7 ที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบอร์ดนิทรรศการ ระดับประเทศ ผลงานเด่น "เรือนจำอ่อนหวาน"

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตัวแทนเขตสุขภาพที่ 7 ตัวแทนเขตสุขภาพที่ 7 รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Popular Vote ระดับประเทศ การนำเสนอผลงานเด่น ประกวดบอร์ดนิทรรศการ "เรือนจำอ่อนหวาน" จากนายแพทย์ฑิณกร โนรี รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารสุข ในงานประชุมวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พ.ค. 2566 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา โดยมี นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (เจ้าของผลงาน) พญ.อโนชา ด้วงคำจันทร์ เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะทำงาน ร่วมรับมอบ
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 1 มิถุนายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503