โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 ตุลาคม 2565 15:35
 • เขียนโดย สุกัญญา ขาวศรี
 • ฮิต: 123

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเจริญ นิลสุ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้า ส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานของรัฐ และประชาชน เข้าร่วมพิธี
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 13 ตุลาคม 2565

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gliclazide 60 mg MR tablet ด้วยวิธี e-bidding

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565 16:11
 • เขียนโดย นางวิไลภรณ์ ศิริสอน
 • ฮิต: 172

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ยา Gliclazide 60 mg MR tablet จำนวนประมาณ 6,500 x 30 เม็ด ในวงเงินประมาณ 2,086,500.- บาท (สองล้านแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ ได้โลหิต 48,600 ซีซี

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 12 ตุลาคม 2565 13:48
 • เขียนโดย สุกัญญา ขาวศรี
 • ฮิต: 138

                                 

               เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.  หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต         และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ โดยนายวีระศิลป์ ทินราช นายอำเภอเชียงขวัญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าบริจาคโลหิต          ได้โลหิตจำนวน 104 ยูนิต หรือ 48,600 ซีซี โดยนางพรรณี ดลประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมให้กำลังใจแก่ผู้มาบริจาค

        เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ถือเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่ สำหรับผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศล ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–19.30 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ติดตามแผนได้ทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) : ธนาคารเลือดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-518200 ต่อ 2030

 

 

 

 

                                         อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /จุรีวรรณ อุปแก้ว : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด /  12 ตุลาคม 2565

แจ้งเตือนอีเมลหลอกลวง (Phishing Mail)

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พบการระบาดของอีเมลหลอกลวง (Phishing Mail) โดยใช้ชื่ออีเมล health.moph.go.th หลอกลวงว่ามีการอัปเดตระบบอีเมลให้คลิก Verrification เพื่อให้สามารถใช้อีเมลได้ต่อไปตามภาพที่แสดงดังนี้

26 08 65 10 53 56

  ดังนั้นหากท่านพบอีเมลหลอกลวงข้างต้น ให้ดำเนินการลบอีเมลทิ้งทันที ห้ามคลิกลิงก์หรือไอคอนหลอกลวง ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมที่ส่งมาพร้อมอีเมลหลอกลวงดังกล่าว

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503