งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ โอมิครอน ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณพี่น้องขาวร้อยเอ็ดและคนไทยทุกคน
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

*** กรุณาเช็คผลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว หลังเวลา 22.00น. ***

 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร ศูนย์อาหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 08:50
 • รพ.ร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชนรับวัคซีน และกระตุ้นเข็ม 3 เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

  รพ.ร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชนรับวัคซีน และกระตุ้นเข็ม 3 เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันโควิด-19...

  วันพุธ, 05 มกราคม 2565 14:12
 • รพ.ร้อยเอ็ด พร้อมรับ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้

  รพ.ร้อยเอ็ด พร้อมรับ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย...

  วันอังคาร, 28 ธันวาคม 2564 08:55
 • ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ จำนวน3 ปี2565 ตำแหน่ง

  ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ จำนวน3 ปี2565 ตำแหน่ง

  วันศุกร์, 17 ธันวาคม 2564 11:05
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

  วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2564 15:24

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Omeprazole 40 mg for injection โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันพุธ, 26 มกราคม 2565 10:41
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายชนิดภายนอก จำนวน 1 เครื่อง

  วันอังคาร, 25 มกราคม 2565 08:55
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Omeprazole 20 mg capsule โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 14:14
 • ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายชนิดภายนอก จำนวน 1 เครื่อง

  วันจันทร์, 10 มกราคม 2565 11:12
 • ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกซักผ้าเปื้อน จำนวน 360,000 กิโลกรัม

  วันจันทร์, 10 มกราคม 2565 10:58

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Dutasteride 0.5 mg + Tamsulosin 0.4 mg tablet...

  วันพุธ, 26 มกราคม 2565 10:56
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Calcipotriol 50 mcg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 26 มกราคม 2565 10:51
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Alteplase 50 mg for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพุธ, 26 มกราคม 2565 10:46
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Sodium Valproate 500 mg CR tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 15:32
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Sevelamer 800 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 15:29

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopromide 623.4 mg /ml solution for injection 50 ml...

  วันพุธ, 26 มกราคม 2565 13:55
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamsulosin HCL 0.4 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันพุธ, 26 มกราคม 2565 13:42
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin Aspart 30 % + Protaminated insulin aspart 70% 100 IU/ml...

  วันพุธ, 26 มกราคม 2565 13:31
 • ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม หมายเลขครุภัณฑ์ 6530-002-0001-19 จำนวน 1...

  วันพุธ, 19 มกราคม 2565 12:00
 • ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเตียงผ่าตัด Mizuho หมายเลขครุภัณฑ์ 6530-001-0027/3

  วันพุธ, 19 มกราคม 2565 11:57

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 10788504/ศพศ. หจก.ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธูรกิจ 24 มกราคม 2565
2 10813589/วัสดุการแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 20 มกราคม 2565
3 10813586/จ้างเหมา/บริการ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 20 มกราคม 2565
4 10813587/จ้างเหมา/บริการ บริษัท คิว แอนด์ อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 20 มกราคม 2565
5 10813588/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด 20 มกราคม 2565
6 10813590/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 20 มกราคม 2565
7 10813667/วัสดุการแพทย์ บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด 20 มกราคม 2565
8 10813668/วัสดุกาแรพทย์ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 20 มกราคม 2565
9 10813669/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด 20 มกราคม 2565
10 10813671/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 20 มกราคม 2565
11 10813664/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด 19 มกราคม 2565
12 10813663/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทย จีแอล จำกัด 19 มกราคม 2565
13 10813662/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด 19 มกราคม 2565
14 10813691/วัสดุแบบพิมพ์ บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จำกัด 19 มกราคม 2565
15 10813689/จ้างเหมา/บริการ บริษัท บิสเน็ตเวิร์คจำกัด 19 มกราคม 2565
16 10813686/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด 19 มกราคม 2565
17 10813665/จ้างเหมา/บริการ บริษัท บีทีเเอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ จำกัด 19 มกราคม 2565
18 10813666/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 19 มกราคม 2565
19 10813661/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด 19 มกราคม 2565
20 10813673/วัสดุการแพทย์ บริษัท เรียลเมด จำกัด 19 มกราคม 2565
21 10813680/วัสดุการแพทย์ บริษัท ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดิไวซ์ จำกัด 19 มกราคม 2565
22 10813660/วัสดุการแพทย์ หจก.สามพี เมดิคอล 19 มกราคม 2565
23 10813658/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 19 มกราคม 2565
24 10813657/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 19 มกราคม 2565
25 10813644/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด 18 มกราคม 2565
26 10813607/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 18 มกราคม 2565
27 10813610/วัสดุการแพทย์ บริษัท โซวิค จำกัด 18 มกราคม 2565
28 10813653/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 18 มกราคม 2565
29 10813654/วัสดุผ้าและเครื่องแต่ ร้าน ไทยเจริญค้าผ้า 18 มกราคม 2565
30 10813655/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 18 มกราคม 2565
31 10813584/จ้างเหมา/บริการ บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด 18 มกราคม 2565
32 10813585/วัสดุแบบพิมพ์ บริษัท ทันใจการพิมพ์ จำกัด 18 มกราคม 2565
33 10813656/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2565
34 10813649/วัสดุไฟฟ้า บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 17 มกราคม 2565
35 10813648/จ้างเหมา/บริการ บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 17 มกราคม 2565
36 10813613/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จำกัด 14 มกราคม 2565
37 10813612/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิไทม์ จำกัด 14 มกราคม 2565
38 10813611/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 14 มกราคม 2565
39 10813630/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 14 มกราคม 2565
40 10813629/วัสดุการแพทย์ บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 14 มกราคม 2565
41 10813616/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 14 มกราคม 2565
42 10813617/วัสดุการแพทย์ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 14 มกราคม 2565
43 10813619/วัสดุการแพทย์ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 14 มกราคม 2565
44 10813620/วัสดุการแพทย์ บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 14 มกราคม 2565
45 10813631/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด 14 มกราคม 2565
46 10813632/วัสดุการแพทย์ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 14 มกราคม 2565
47 10813633/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.วงษ์นิสา 14 มกราคม 2565
48 10813598/วัสดุการแพทย์ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 12 มกราคม 2565
49 10813599/วัสดุการแพทย์ บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด 12 มกราคม 2565
50 10813600/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด 12 มกราคม 2565
51 10813501/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 10 มกราคม 2565
52 10813532/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 10 มกราคม 2565
53 10813563/เวชภัณพ์มิใช่ยา บริษัท วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด 10 มกราคม 2565
54 10813524/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด 7 มกราคม 2565
55 10813523/วัสดุการแพทย์ บริษัท เวิลด์โก้ จำกัด 7 มกราคม 2565
56 10813505/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ฟอร์แคส ซายเอนซ์ คอนซัลเเตนท์ จำกัด 7 มกราคม 2565
57 10813478/วัสดุไฟฟ้า หจก.เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 6 มกราคม 2565
58 10813488/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด 6 มกราคม 2565
59 10813487/วัสดุการแพทย์ หจก.ลี-เมดิค 6 มกราคม 2565
60 10813378/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช จำกัด) 30 ธันวาคม 2564
61 10813421/วัสดงานบ้านงานครัว บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด 29 ธันวาคม 2564
62 10813424/จ้างเหมา/บริการ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 29 ธันวาคม 2564
63 10813425/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 29 ธันวาคม 2564
64 10813420/วัสดุการแพทย์ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 29 ธันวาคม 2564
65 10813411/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จำกัด 28 ธันวาคม 2564
66 10813392/วัสดุไฟฟ้า บริษัท ทีอีเอ็มสิบ จำกัด 28 ธันวาคม 2564
67 10813391/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอส.ที.เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส 28 ธันวาคม 2564
68 10813370/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เนฟโฟร์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 28 ธันวาคม 2564
69 10813333/วัสดุแบบพิมพ์ บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จำกัด 24 ธันวาคม 2564
70 10806513/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จำกัด 21 ธันวาคม 2564
71 10806362/วัสดุสำนักงาน หจก.ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 7 ธันวาคม 2564
72 10806246/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไซเอนซ์ เทค อินโนเวชั่น จำกัด 26 พฤศจิกายน 2564
73 18861880/ครุภัณฑ์/เงินบริจาค บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 9 พฤศจิกายน 2564
74 10800678/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด 2 พฤศจิกายน 2564
75 10800666/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด 28 ตุลาคม 2564
76 10794798/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด 20 ตุลาคม 2564
77 10794697/วัสดุการแพทย์ บริษัท แรพพอท จำกัด 14 ตุลาคม 2564
78 10794660/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ม พลัส เมดิคอล ซิสเต็ม จำกัด 8 ตุลาคม 2564
79 46145170/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จำกัด 16 สิงหาคม 2564
80 10609247/จ้างเหมา/บริการ นายวงษ์กลาง กุดวงษา 10 กรกฎาคม 2562
81 32399213/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 10 มิถุนายน 2562
82 32399220/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 10 มิถุนายน 2562
83 31389837/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 18 เมษายน 2562
84 10568560/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ไทยศิลป์ 1 เมษายน 2562
85 28997325/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด 5 พฤศจิกายน 2561
86 10526551/จ้างเหมา/เช็คคงค้าง นางสาวรจนา ทอดสนิท 24 ตุลาคม 2561
87 26131747/วัสดุการแพท์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 12 มิถุนายน 2561
88 10401128/บำรุง นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน 2 สิงหาคม 2560
89 10379597/บำรุง นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์ 23 มิถุนายน 2560
90 10379545/บำรุง นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์ 6 มิถุนายน 2560
91 10368991/บำรุง นางสาวมาลา กินาสูนย์ 18 พฤษภาคม 2560
92 21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง 15 พฤษภาคม 2560
93 10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด 7 เมษายน 2560
94 10360798/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ.บี.ที.พี. 29 มีนาคม 2560
95 10352021/บำรุง นายธนากร จงสมชัย 13 มีนาคม 2560
96 10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ ร้าน ปรีชาพาณิชย์ 13 ธันวาคม 2559
97 10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 10 ตุลาคม 2559
98 18340964/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 6 กันยายน 2559
99 10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 25 เมษายน 2559
100 10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 25 เมษายน 2559
101 16082210/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด 22 เมษายน 2559
102 15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 21 มีนาคม 2559
103 10234336/จ้างทำป้าย ร้าน เอ็ม พี แอคเวอร์ไทซิ่ง 15 มีนาคม 2559
104 14910914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด 20 มกราคม 2559
105 14911058/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2559
106 14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13 มกราคม 2559
107 13974019/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท ออริเคียว จำกัด 4 ธันวาคม 2558
108 13973844/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
109 13973843/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
แสดงน้อยลง

VDO

 • ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ Mindray รุ่น SV300 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ Mindray รุ่น SV300 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:57
 • ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ High Flow รุ่น AirVo 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ High Flow รุ่น AirVo 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:56
 • วิธีการใช้งาน เครื่อง High Flow ยี่ห้อ Inspired รุ่น O2flo โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วิธีการใช้งาน เครื่อง High Flow ยี่ห้อ Inspired รุ่น O2flo โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:55
 • REHtv 010964 รพ ร้อยเอ็ด รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19

  REHtv 010964 รพ ร้อยเอ็ด รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:55
 • REHtv มอบรางวัลทองคำแก่ผู้สูงอายุ ที่มาฉีดวัคซีนโควิด 19 270864

  REHtv มอบรางวัลทองคำแก่ผู้สูงอายุ ที่มาฉีดวัคซีนโควิด 19 270864

  วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 12:54

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมควบคุมมลพิษ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503